Có bao nhiêu loại trầu bà?

    Các loại trầu bà | Bộ sưu tập trầu bà

  • Tên thông thường: Cây Trầu Bà
  • Tên Khoa Học: Epipremnum aureum
  • Tên tiếng Anh: Epipremnum aureum
  • Họ: Araceae

Các loại trầu bà thông dụng trong bộ sưu tập đầy thí vị sau đây mọi người tham kha: 

bo-suu-tap-cac-loai-trau-ba

Epipremnum aureum Jessenia, Marble Queen | Trầu Bà sữa


Epipremnum aureum N'Joy, Pearls and Jade | Trầu bà cẩm thạch

Trau-ba-cam-thach-N'Joy

Epipremnum aureum 'Golden Pothos' | Trầu bà ta


Scindapsus pictus Silvery Anne, Silver Splash, Argyraeus | Trầu bà lụa 

trau-ba-lua

Epipremnum aureum Manjula pothos

manjula-pothos

Scindapsus treubii 'Nearly Black' 

trau-ba-Nearly-Black

Epipremnum aureum Green Queen, Jade | Trầu bà xanh

trau-ba-xanh

Epipremnum aureum Variegated Neon | Trâu bà vàng

trau-ba-vang

Trầu bà tim xanh

trau-ba-tim-xanh-mini

Trầu bà tim vàng

Trau-ba-tim-vang

Trầu bà tim var

Trau-ba-tim-var

Trầu bà tím nhật

trau-ba-tim-nhat

Trầu bà cẩm nhung nâu

trau-ba-cam-nhung-nau

Scindapsus pictus Jade Satin

trau-ba-Jade-Satin

Scindapsus treubii Moonlight

trau-ba-Moonlight

Epipremnum pinnatum Cebu Blue

trau-ba-Cebu-Blue

Họ trầu bà cao hơn thuộc nhóm Monsteroideae

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good