WORKSHOP TERRARIUM

1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium

- Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terrarium

- Hướng dẫn cách chăm sóc hệ sinh thái tiểu cảnh Terrarium

2. Trải nghiệm thực hành thực hiện tiểu cảnh Terrarium hệ kín

- Kỹ thuật phân tầng trong chậu Terrarium

- Kỹ thuật tạo bố cục cơ bản

- Kỹ thuật cấy cây, rêu vào chậu Terrarium.


Workshop Terrarium

Workshop Terrarium

Không Gian Xanh Shop

Một số hình ảnh đã thực hiện Workshop Terrarium từ Không Gian Xanh ShopKhách hàng có dịp trãi nghiệm trồng cây trong lọ thủy tinh đầy nghệ thuật.Với kinh nghiệm từ nhiều năm qua chúng tôi sẽ giúp các anh chị tự tay trô..

Workshop Terrarium 05.11.22

Workshop Terrarium 05.11.22

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 5.11.22Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 05.11.22Video buổi Workshop 17.04.21Nội dung Workshop Terrarium 05.11.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cả..

Workshop Terrarium 13.11.22

Workshop Terrarium 13.11.22

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 13.11.22Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 13.11.22Video buổi WorkshopNội dung Workshop Terrarium 13.11.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terr..

Workshop Terrarium 15.10.22

Workshop Terrarium 15.10.22

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 15.10.22Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 15.10.22Video buổi WorkshopNội dung Workshop Terrarium 15.10.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terr..

Workshop Terrarium 16.10.22

Workshop Terrarium 16.10.22

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 16.10.22Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 15.10.22Video buổi Workshophttps://youtube.com/shorts/L_69EebRUdE?feature=shareNội dung Workshop Terrarium 16.10.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về ..

Workshop Terrarium 17.01.21

Workshop Terrarium 17.01.21

Không Gian Xanh Shop

Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 17.01.21Video buổi WorkshopNội dung Workshop Terrarium 17.01:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terrarium - Hướng dẫn cách chăm..

Workshop Terrarium 17.04.21

Workshop Terrarium 17.04.21

Không Gian Xanh Shop

Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 17.04.21Video buổi WorkshopNội dung Workshop Terrarium 17.01:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terrarium - Hướng dẫn cách chăm..

Workshop Terrarium 18.04.21

Workshop Terrarium 18.04.21

Không Gian Xanh Shop

Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 18.04.21Video buổi WorkshopNội dung Workshop Terrarium 17.01:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terrarium - Hướng dẫn cách chăm..

Workshop Terrarium 23.04.22

Workshop Terrarium 23.04.22

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 23.04.22Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 23.04.22Video buổi Workshop 17.01.21Nội dung Workshop Terrarium 26.04.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu c..

Workshop Terrarium 26.02.22

Workshop Terrarium 26.02.22

Không Gian Xanh Shop

Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 26.02.22Video buổi WorkshopNội dung Workshop Terrarium 17.01:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu cảnh Terrarium - Hướng dẫn cách chăm..

Workshop Terrarium 26.02.23

Workshop Terrarium 26.02.23

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 26.02.23Một số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 26.02.23Video buổi Workshop 17.04.21Nội dung Workshop Terrarium 05.11.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong tiểu c..

Workshop Terrarium 26.02.23 K2

Workshop Terrarium 26.02.23 K2

Không Gian Xanh Shop

Workshop Terrarium 26.02.23 ChiềuMột số hình ảnh buổi Workshop Terrarium 26.02.23Video buổi Workshop 17.04.21Nội dung Workshop Terrarium 05.11.22:1. Chia sẻ, giới thiệu về Terrarium - Giới thiệu về một số loại cây thường sử dụng trong ..