All Cattegories

Chậu Thủy Tinh - Lọ Thủy Tinh - Chậu Trồng Cây Thủy Canh

Nếu như trồng cây là một nghệ thuật thì người trồng cây là một nghệ sỹ!

Với quan niệm trên, Không Gian Xanh shop là không ngừng sáng tạo và tìm kiếm những nguyên liệu để người nghệ sỹ sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật của mình.

Quý khách có thể tìm thấy tại Không Gian Xanh shop từ chậu trồng sen đá, cây không khí đến nguyên liệu làm terrarium và tiểu cảnh sen đá với mẫu mã, kích thước và chất liệu đa dạng.


Bình Thủy Tinh 2 chân cao cấp

Bình Thủy Tinh 2 chân cao cấp

Chậu trồng cây

250,000

Bình Thủy Tinh 2 Chân Cao CấpKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồng terrarium, ..

Bình Thủy Tinh HF 18

Bình Thủy Tinh HF 18

Chậu trồng cây

280,000

Bình Thủy Tinh HF 18cmKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồng terrarium, nuôi cá,..

Bình Thủy Tinh HF 27

Bình Thủy Tinh HF 27

Chậu trồng cây

350,000

Bình Thủy Tinh HF 27cmKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồng terrarium, nuôi cá,..

Bình Thủy Tinh OVAL 18 CAO CẤP

Bình Thủy Tinh OVAL 18 CAO CẤP

Chậu trồng cây

180,000

Bình Thủy Tinh OVAL 18cm Cao CấpKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồng terrariu..

Bình Thủy Tinh OVAL 25 CAO CẤP

Bình Thủy Tinh OVAL 25 CAO CẤP

Chậu trồng cây

250,000

Bình Thủy Tinh OVAL 25cm Cao CấpKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồng terrariu..

Bình Thủy Tinh OVAL VÁT XIÊN 18 CAO CẤP

Bình Thủy Tinh OVAL VÁT XIÊN 18 CAO CẤP

Chậu trồng cây

200,000

Bình Thủy Tinh OVAL vát xiên 18cm Cao CấpKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồn..

Bình Thủy Tinh OVAL VÁT XIÊN 25 CAO CẤP

Bình Thủy Tinh OVAL VÁT XIÊN 25 CAO CẤP

Chậu trồng cây

250,000

Bình Thủy Tinh OVAL vát xiên 25cm Cao CấpKhông Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình thủy tinh đa năng: trồng cây thủy canh, trồn..

Bình Thủy Tinh Đa Giác 01

Bình Thủy Tinh Đa Giác 01

Chậu trồng cây

790,000

Bình Thủy Tinh Đa Giác 01Không Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình kính đa giác: trồng terrarium, paludarium mini, setup ..

Bình Thủy Tinh Đa Giác 02

Bình Thủy Tinh Đa Giác 02

Chậu trồng cây

750,000

Bình Thủy Tinh Đa Giác 02Không Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình kính đa giác: trồng terrarium, paludarium mini, setup ..

Bình Thủy Tinh Đa Giác 02.1

Bình Thủy Tinh Đa Giác 02.1

Chậu trồng cây

690,000

Bình Thủy Tinh Đa Giác 02.1Không Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình kính đa giác: trồng terrarium, paludarium mini, setu..

Bình Thủy Tinh Đa Giác 03

Bình Thủy Tinh Đa Giác 03

Chậu trồng cây

790,000

Bình Thủy Tinh Đa Giác 03Không Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình kính đa giác: trồng terrarium, paludarium mini, setup ..

Bình Thủy Tinh Đa Giác 03.1

Bình Thủy Tinh Đa Giác 03.1

Chậu trồng cây

720,000

Bình Thủy Tinh Đa Giác 03.1Không Gian Xanh shop là nơi cung cấp đa dạng mẫu chậu thủy tinh, lọ trồng cây bằng thủy tinh mới đẹp hợp trend hiện tại.Công dụng của các mẫu chậu - lọ bình kính đa giác: trồng terrarium, paludarium mini, setu..