LỌ ĐA GIÁC

Lọ đa giác đủ kiểu dáng cho các nghệ nhận tuyệt tác nhiều sản phẩm terrarium độc đáo.


Sale
Đa Giác MS01

Đa Giác MS01

Chậu trồng cây

650,000 690,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS01Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 20x20x30cm..

Sale
Đa Giác MS02

Đa Giác MS02

Chậu trồng cây

550,000 590,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS02Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 14x14x30cm..

Sale
Đa Giác MS02.1

Đa Giác MS02.1

Chậu trồng cây

450,000 490,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS02.1Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 12x12x25cm..

Sale
Đa Giác MS03

Đa Giác MS03

Chậu trồng cây

650,000 690,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS03Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 18x30cm..

Sale
Đa Giác MS03.1

Đa Giác MS03.1

Chậu trồng cây

590,000 650,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS03.1Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 15x25cm..

Sale
Đa Giác MS04

Đa Giác MS04

Chậu trồng cây

580,000 620,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS04Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 21x14x27cm..

Sale
Đa Giác MS05

Đa Giác MS05

Chậu trồng cây

380,000 400,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS05Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 20x8x15cm..

Sale
Đa Giác MS05.1

Đa Giác MS05.1

Chậu trồng cây

500,000 550,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS05.1Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 24x10x18cm..

Sale
Đa Giác MS05.2

Đa Giác MS05.2

Chậu trồng cây

600,000 650,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS05.2Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 30x12x22cm..

Sale
Đa Giác MS06

Đa Giác MS06

Chậu trồng cây

680,000 720,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS06Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 30x16cm..

Sale
Đa Giác MS07

Đa Giác MS07

Chậu trồng cây

950,000 980,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS07Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 42x22x26cm..

Sale
Đa Giác MS08

Đa Giác MS08

Chậu trồng cây

780,000 820,000

Bể Thủy Tinh Đa Giác MS08Không Gian Xanh Shop cung cấp đa dạng mẫu các mẫu thủy tinh đa giác setup terrarium đa dạng mẫu viền silicon chuẩn đẹpKích thước: 25x35cm..