All Cattegories
RÊU | MOSS

Rêu trồng cho hệ terrarium kín hở các loại | Rêu trồng bán cạn | Rêu trang trì tiểu cảnh

Các loại rêu thông dụng: Rêu cushion, wepping, trắc bá, ngọn trắng, đầu trắng, nhung, sao, cỏ mây, rêu cỏ trường sinh, ngọn trắng, cánh bướm, rica, ...

Rêu ngọn trắng-Leucobryum moss

Moss-Matriarchy

Moss Octoblepharum albidum (Leucophanaceae)

rêu đầu trắng

Rêu Cushion | Cushion moss

Racomitrium_crispulum

updating ...


There are no products to list in this category.